AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Õpingud ja õpetus

AMORCI poolt jagatavad teadmised on tänapäeval õppekirjade vormis. Varasemalt oli õpetus vaid teatud osade kaupa meeldejäetav ja seda anti edasi suuliselt meistrilt õpilasele. Müstilistel vooludel tuli mitmete aastasadade vältel toimida peidetult kuna oli olemas risk saada süüdistatud nt nõidumises. Üha rohkem inimesi on huvitatud filosoofiast ja elu suurtest küsimustest. AMORC on esimene filosoofiline kool, mis juba 1920-aastal alustas oma liikmetele kirjalikus vormis õppematerjalide jagamist.

ÕPINGUD

AMORCi õpetus erineb enamikest tavapärastest koolitusvormidest selle poolest, et kasutatakse võimalikult laialdaselt nii teooriat, kui ka praktikat, vanu müsteeriume, kui ka tänapäeva teadust, keha ja hinge, eesmärgiks vahetu, selge ja sügava sisemine teadmine.

Nädala õppekiri annab ülevaate inimlike teadmiste alustest, ühendades tasakaalustatult loodusteaduse, müstika, filosoofia ja metafüüsika. Sinule pakutakse katseid ja harjutusi, mis vähehaaval arendavad Sinu psüühilist ja vaimset teadlikkust. Selline õppimine on elav kuna teoreetilist teadmist saab muuta kogemuseks, teadmist katsetada praktikas.

Müstiline teadlikkus areneb spiraalselt õpinguastmete kaudu. Kui järgime spiraali selle keskmest väljapoole on iga uus ring (iga uus aste) suurem ja aina enam kattev. Seda ringi võib võrrelda tõelisusega, mis peitub meis endis. Mida suurem on meie tõelisuse perspektiiv, seda suuremaks kasvab meie vabadus ja seda sagedamalt annab elu meile imelisi võimalusi.

VENNASKONNA ÕPINGUSÜSTEEM

Roosiristi Vennaskonna õpetus antakse õpingukirjade vormis.
Õpingukirjad saadetakse igale liikmele koju.
Loodame, et õpingutele pühendataks 1-2 tundi, ühel õhtul nädalas.
Õpingud on jaotatud kahte pearühma, noviitsiastmeteks ja templiastmeteks.

NOVIITSIASTMED

Varasemalt oli tavaline, et see, kes soovis õppida müsteeriume, reisis müsteeriumikooli või templisse, palumaks õpilase staatust. Vastuvõetut kutsuti noviitsiks. Tema võis tulla templi eesruumi ehk aatriumi. Aatriumis sai õpilane eelõpet, mis valmistas teda ette kõrgemaks, templis antavaks õpetuseks. Sellise vana traditsiooni järgi jagatakse Roosiristi Vennaskonna eelõpe kolmele aatriumi astmele. Neid õpilasi kutsutakse noviitsideks.

Lue lisää/Loe lisa (sivua päivitetään/lehekülje arendamine on töös)

TEMPLIASTMED

Kui kolme noviitsiastme õpingud on sooritatud on õpilane valmis alustama templiastmetel.
Aatriumiastmed on andnud üldpildi roosiristluse traditsioonidest ja teadmistest.
Neid teadmisi süvendatakse templiastmetel koos teostatavate katsetega ja erinevate tehnikate rakendamisega. Eesmärgiks on õppida kasutama roosiristi põhimõtteid igapäevases elus.

Lue lisää/Loe lisa (...)

UUS KÄSITLUSMAAILM

Mingil alal alustaja ei tea kunagi täpselt, mida oma teel kohtab.
Roosiristi Vennaskond esindab paljudele uut maailmakäsitlust ja ainult Sina ise otsustad kas saame olla abiks Sinu arenguteel. Seetõttu on Vennaskonnal algajate ehk noviitsi osa, mis sissaldab 14 kuu õpinguid. Sellest kolmest lühikesest õpinguastmest leiad Vennaskonna õpetuse koondatuna nö pähklikoores.
Noviitsiosa ajal võid soovi korral saada tuge Vennaskonna liikmelt, kellega saad olla kontaktis e-posti või kirja teel õpingutega ja sellega kaasnevate tegevustega seotud küsimustes. See Vennaskonna liige on õppinud juba pikemat aega. Küsime Sinult selle kohta õpingute algperioodil.

Võime kutsuda noviitsiaega prooviajaks, millal õpid tundma Vennaskonda ja saad teha otsuse kas liikmelisuse jätkamine on kooskõlas Sinu soovide ja eesmärkidega. Kui soovid jätkata, järgneb tutvumisastmetele 9 astet, milles igal astmel on erinev sisu.

Igal astmel on võimalik kirjavahetus astmemeistriga õpinguid puudutavates küsimustes. Soovime toetada Sinu arengut nii palju kui võimalik, kuid loomulikult saame aidata Sind vaid teele viitamisega – Sinu teha on valitud teed käia ja teha seda tööd, mida sisemise teadmise saamine nõuab.

NÄDALA ÕPPEKIRI

Iga õpinguaste on jagatud õppekirjadeks, üks õppekiri iga nädala kohta.
Õppekirjad moodustavad õppesüsteemi aluse nii, et Sina saad olla kodus ja õppida.
Saad igas kuus nelja õppekirjaga saadetise, kus on ka liikmetele mõeldud lisainfot. Õpingukirjad koosnevad keskmiselt 5...8 A5-lehest ja need kirjeldavad selgelt ja lihtsalt uusi ideid ja praktikaid. Saad õpingutest kasu ilma mingi erikoolituseta.

Sinul soovitatakse varuda õpinguteks aega ühel õhtul nädalas ligikaudu üks tund.
Õpi sellel ajal õpingukirja, tutvu selle sisuga ja tee antud harjutusi ja praktikaid.
Iga õpingukiri lõpetatakse mingi mõttega. Mõtle selle üle järgmise nädala jooksul. Samuti võid nädala sees proovida ja korrata saadud teadmisi ja õpetusi.

Testides oma oskusi, sooritades harjutusi ja tunnistades nende väärtust iseendale ja kasutades selle töö vilju igapäevases elus, saad kogeda uut tõelisust, mis põhineb isiklikel avastustel ja kogemustel.