AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Veljeskunnan dokumentoitu historia
 

Saksassa jo 1100-luvun alkupuolella

Arkistot osoittavat, että Veljeskunnan nimi mainittiin jo niin aikaisin kuin vuonna 1115 eräässä 
saksalaisessa kirjakokoelmassa,  mutta  Veljeskunta  tuli suuren yleisön tietoon vasta
1600-luvun alussa. Silloin julkaistiin Etelä-Saksassa kirjoitukset  Fama Fraternitatis (v.1614)  ja  
Confessio Fraternitatis (v.1615). Näiden kahden manifestin kirjoittajien nimiä ei anneta julkisuuteen.  
Manifestit aiheuttivat huomattavaa kuohuntaa. Niiden sisältämät ajatukset tulivat Ruotsiin
jo 1600-luvun alkupuolella, 30-vuotiseen sotaan (1618-1648) osallistuneiden ruotsalaisten
upseerien mukana.

Nimi Christian Rosencreuz liitetään usein virheellisesti edellä mainittuihin julkaisuihin.
Christian Rosencreuz on kuviteltu henkilönimi, joka esiintyy Johan Valentin Andreœn kirjassa
Alkemistiset Häät (v.1616).
Tämä on eräs niistä monista kirjoituksista, jotka ilmestyivät manifestien
Fama Fraternitatiksen ja Confessio Fraternitatiksen jälkeen.  
Manifesteissa
ei mainita henkilönimiä. Niissä kerrotaan vertauskuvallisessa ja symbolisessa muodossa, 
miten ihmiskunta on etsinyt oikeata tietoa elämästä, luonnosta ja maailmankaikkeudesta.
Niissä selvitetään myös Veljeskunnan periaatteita ja filosofiaa.

1900-luvun alussa Amerikkaan

1900-luvun alussa tri H. Spencer Lewis (1883-1939) sai muinaiselta Veljeskunnalta Euroopassa valtuudet 
Ruusuristin Veljeskunnan perustamiseen Amerikkaan. Näin syntyi nykyinen Veljeskunnan järjestömuoto,
jonka nimi on Ruusuristin Veljeskunta AMORC (New York 1915).

Alussa kaikki opetustoiminta tapahtui Veljeskunnan kokouksissa. 1920-luvulla siirryttiin uuteen opetusmenetelmään. Veljeskunnan opetukset painettiin opintovihkoihin, jotka lähetettiin lainaksi jäsenille.
Aluksi toiset esoteeriset veljeskunnat tuomitsivat tämän, mutta nyt monet ovat seuranneet esimerkkiä.

Filosofiset ja mystiset veljeskunnat olivat hajonneet Euroopassa kahden maailmansodan aikana.
Hitler harjoitti toisen maailmansodan aikana näiden veljeskuntien järjestelmällistä vainoa ja monet huomattavat ja tärkeät henkilöt joutuivat kidutuksen kohteiksi ja teloitettiin. Ruusuristin Veljeskunnan amerikkalaisesta haarasta
tuli Euroopan Ruusuristin Veljeskunnan pelastus. USA auttoi sotien jälkeen vanhojen suurloosien jälleen-rakentamisessa ja uusi opetusmenetelmä otettiin käyttöön Euroopassakin.   Vuoden 1948 jälkeen kaikki
suurloosit ja hallinnolliset yksiköt ovat toimineet nimellä Ruusuristin Veljeskunta AMORC.


Mainittakoon, että Ruusuristin Veljeskunnalla ei ole yhtenäistä kronologista historiaa järjestönä. Aikojen kuluessa Veljeskunta on toiminut eri muodoissa, vallitsevista olosuhteista riippuen.  Se tulee myös jatkossa olemaan tässä suhteessa joustava. Sen sijaan tietopuolinen perinne on säilytetty ja tullaan säilyttämään. Veljeskunnan tehtävänä
on luovuttaa tietonsa totuutta vakavasti etsiville ihmisille kaikkina aikakausina.  Opetusohjelma on kaikilla sama.

Nykyisin opetusta annetaan seuraavilla kielillä: englanti, espanja, hollanti, italia, japani, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, romania, saksa, tanska, suomi, tshekki, unkari, puola ja venäjä.

Pohjoismaiden Suurloosi

Ruusuristin Veljeskunta tuli järjestönä Skandinaviaan 1920-luvulla, kun ensimmäinen suurloosi perustettiin Kööpenhaminaan v.1921. Ruotsin Malmöhön perustettiin suurloosi v.1933. Vuonna 1976 nämä kaksi suurloosia yhdistettiin Pohjoismaiden Suurloosiksi, johon kuuluivat Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja myös Suomi.
Vaikka tämä suurloosi kuuluikin pienimpiin suurlooseihin, se oli ainoa, joka toimi useammalla kielellä.
Opetus tapahtui silloin 
tanskaksi, norjaksi, ruotsiksi sekä suomeksi. Vuodesta 1982 Pohjoismaiden Suurloosi
on toiminut Onsalassa, n. 35 km Göteborgista etelään. 

Ruusuristiläisyys Suomessa

Suomessa on ollut ruusuristiläisiä ainakin 1950-luvulta saakka. Suomen kielellä saattoi ryhtyä opiskelemaan
1980-luvun alkupuolella, kun opintokirjeitä oli saatu käännetyiksi. Suomen kielellä opiskelevatkin kuuluivat
v. 1976 perustettuun Pohjoismaiden Suurloosiin (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Suomi), jonka nykyinen sijaintipaikka on Göteborgin lähellä Onsalassa. Kanssakäyminen on ollut vilkasta ja yhteistyö antoisaa.


Keväällä 1998 Suomelle tarjottiin mahdollisuutta muodostaa oma itsenäinen hallinnollinen yksikkö, Administraatio.
Syyskuussa 1998 Suomi erkani Pohjoismaiden Suurloosista ja muodosti oman itsenäisen hallinnollisen yksikön AMORC – Suomen. Se muuttuu suurloosiksi, kun jäsenmäärä on kasvanut riittävästi. Käytännön toiminta on kuitenkin aivan samanlaista kuin suurloosin.
 

Ruusuristiläisyys 400v. pdf -tiedosto, klikkaa:
400-vuotta-k-2.pdf

 Kansainvälinen AMORC linkki :
 www.rose-croix.org/ordre/amorc_presentation.html