AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Loppusanat

Hyvä lukija, tämän kaiken halusimme kertoa Manifestimme välityksellä. Ehkä kertomamme tuntuu sinusta pelottelulta. Filosofiamme nojalla voit olla kuitenkin vakuuttunut siitä, että olemme sekä idealisteja että optimisteja, sillä luotamme ihmiseen ja hänen tulevaisuuteensa. Kun tarkastelemme ihmisen luomia hyödyllisiä ja kauniita asioita tieteen, teknologian, arkkitehtuurin, taiteen, kirjallisuuden jne. alueilla ja kun ajattelemme jaloja ajatuksia, joita ihminen pystyy tuntemaan ja ilmaisemaan, sellaisia kuin ihailu, myötätunto, rakkaus jne. emme voi epäillä, etteikö ihmisessä olisi jotakin jumalallista ja etteikö hän pysty kohottautumaan tehdäkseen hyvää. Näin ollen uskomme silläkin uhalla, että se näyttää utopialta, että ihmisillä on kyky tehdä maapallosta rauhan, harmonian ja veljeyden paikka. Se yksinkertaisesti riippuu heistä.

Nykymaailman tilanne ei ole toivoton, mutta se on huolestuttava. Meitä ei huolestuta niinkään ihmiskunnan tila kuin planeettamme tila. Itse asiassa ajalla ei ole mitään merkitystä ihmiskunnan henkiselle kehitykselle. Ihmisellä on ikuisuus aikaa, koska hänen sielunsa on kuolematon, mutta maa on todella vaarassa ainakin ihmisrodun elinympäristönä. Aika on käymässä vähiin ja uskomme, että planeettamme suojelu on elintärkeää ja välttämätöntä 2000 – luvulla. Tähän suuntaan politiikan, taloustieteen, tieteen, teknologian ja muiden ihmisen toimintojen tulisi ponnistella. Onko todella vaikeaa ymmärtää, että ihmiskunta voi löytää onnen vain elämällä harmoniassa luonnon lakien ja laajemmassa mittakaavassa jumalallisten lakien kanssa? Onko lisäksi järjenvastaista myöntää, että ihmiskunnalla on keinot kehittyä oman etunsa vuoksi? Joka tapauksessa jos ihmiset jatkavat aineellisuuden tavoittelua, synkimmät ennustukset täyttyvät, eikä kukaan säästy.

Merkitsee aika vähän, mitä poliittisia ideoita, uskonnollisia uskomuksia tai filosofisia katsomuksia ihmisillä on. Aika on ajanut kaikenlaisen jakaantumisen ohi. Aika on nyt kypsä ykseydelle, yhteistä hyvää palvelevalle eroavaisuuksien yhtymiselle. Veljeskuntaamme kuuluu kristittyjä, juutalaisia, muslimeja, budhalaisia, hinduja, animisteja ja jopa agnostikkoja. Siihen kuuluu ihmisiä kaikista sosiaaliluokista ja he edustavat kaikkia perinteisiä poliittisia liikkeitä. Miehet ja naiset ovat täysin tasa-arvoisia ja jokaisella jäsenellä on samat oikeudet. Tämä moninaisuuden ykseys on antanut voimaa ihanteillemme ja égregoréllemme. Hyve, jota eniten vaalimme, on suvaitsevaisuus, toisin sanoen oikeus olla eri mieltä. Tämä ei tee meistä viisaita, sillä viisauteen tarvitaan monia muitakin hyveitä. Pidämme itseämme pikemminkin filosofeina eli kirjaimellisesti "viisautta rakastavina".

Ennen kuin sinetöimme tämän Position ja varustamme sen Veljeskuntamme leimalla, lopetamme rukouksella, joka ilmaisee sen, mitä kutsumme ”Ruusuristiläiseksi Utopiaksi” sanan platonisessa merkityksessä. Vetoamme jokaisen hyvään tahtoon niin, että jonain päivänä tämä Utopia voi toteutua ihmiskunnan parhaaksi. Ehkä se päivä ei koskaan tule, mutta jos kaikki ihmiset pyrkivät uskomaan siihen ja toimivat sen mukaisesti, maailmasta voi vain tulla parempi...