AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Manifestin sanojen käännöksiä

Ad Rosam per Crucem, ad Crucem per Rosam (lat.) = ruusulle ristin kautta, ristille ruusun kautta.

Chymische Hochzeit on teoksen alkuperäinen saksankielinen nimi. Tämä on suomennettu sekä sanoilla Kyymiset häät sekä sanoilla Kemialliset Häät. Chymisch on vanhaa saksaa ja nykysaksaksi chemich eli kemiallinen. Nimen tarkoitus on kertoa, että kyseessä on alkemistinen kirja.

Égrégore tarkoittaa voimakenttää, mikä yhdistää kaikki ruusuristipolulla vaeltavat ruusuristin symboloimaan ihanteeseen. Tämä voimakenttä on suojan ja inspiraation lähde. Siinä on kaksi toisiaan täydentävää energiaa. Toinen tulee kosmisesta voimasta, jota ruusuristiperinteen mestarit kohdistavat lakkaamatta AMORCin jäseniin. Toinen tulee Veljeskuntamme fratereiden ja sororeiden sanktumeissaan tai looseissa, kapitteleissa, pronaoksissa tai atriumryhmissä tekemästä mystisestä työstä.

Manifesto = manifesti eli julistus

Mekanismi (= filosofinen ajattelu, jonka mukaan kaikki maailmankaikkeudessa tapahtuu fysiikan ja kemian lakien mukaisesti), rationalismi (= järki on tiedon ensisijainen lähde) ja positivismi (= tieto perustuu tosiasioihin)

Metafyysinen, metafysiikka = filosofian osan, joka tutkii olemisen ja tapahtumisen olemusta ja perussyitä

Ontoligia = oppi olevasta

Rotuhygienia = periytyviin ominaisuuksiin vaikuttaminen

Salutem Punctis Trianguli (lat.) = tervehdys kolmion kulmilta

Totalitarismi = valtiojärjestelmä, jossa jokin puolue tai suunta hallitsee diktatorisesti

Utopia = haave, maailmanparannussuunnitelma