Stacks Image 34

Mitä on martinismi?

Martinisti -Veljeskunta toimii Muinaisen Mystisen Ruusuristiveljeskunnan, AMORCin alaisuudessa. Martinisti opintojen tavoite, jälleenyhdistyminen ihmisen alkuperäisen Jumalallisen olemuspuolen kanssa on yhtenevä ruusuristiopintojen kanssa. Mutta siinä, missä ruusuristiopinnot tarjoavat opiskelijalle kautta aikain koko ihmiskunnan henkisen perinteen jaloimpien ja valaistuneimpien yksilöiden opetukset käytettäväksi, lähestyy martinistiopetus samaa asiaa kristillisen perinteen ja Kabbalan opetusten kautta.

Kuten Ruusuristi, on Martinisti symbolikin hyvin selkeä kuva Jumalallisen tietoisuuden ohjauksessa olevasta ’valaistuneesta’ ihmisyksilöstä.

Musta väri symboloi aineellista maailmaa, jota persoonattomasti toimivat luonnonlait hallitsevat.

Punainen väri viittaa ihmisen kehitykseen ja symboloi tahdon alaista polkua, joka johtaa tiedostamattomuudesta puhtaaseen tietoisuuteen. Taivaallisen siemenen kantajana ihmiskunta voi saavuttaa vapauden Tahtonsa kautta.

Valkoinen väri puolestaan edustaa Kaitselmusta, joka kytkeytyy henkiseen maailmaan ja Itse Taivaalliseen.

Nämä kolme yhdessä muodostavat tietoisesti Kosmisten lakien mukaan toimivan Valaistuneen ihmisyksilön.

Tämä kaikki opetus on tänä päivänä saatavilla suomen kielellä jokaiselle vilpittömälle totuuden etsijälle.

Martinistiopinnot

AMORCin jäsenenä voit halutessasi aloittaa myös martinistiopinnot suomenkielellä. Martinistiopintoihin voi osallistua sekä miehet ja naiset uskontokunnasta riippumatta. Perinteisen Martinisti -Veljeskunnan opetuksien alkuperä on Louis-Claude de Saint-Martinin ja hänen opettajiensa Martinez de Pasquallyn ja Jakob Böhmen opetuksista. Näitä opettajia seuraten Gerard Encausse (Papus) kokosi yhteen länsimaisen esoteerisen perinteen oppeja ja perusti Martinisti -Veljeskunnan sen nykyisessä muodossaan. Martinistiopinnot käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:

  • Esoteerinen symboliikka
  • Kristillinen mystiikka
  • Numerologia
  • Unet ja näyt
  • Alkemia
  • Kabbala
Stacks Image 13
Stacks Image 142

Elämän puu ja neljä maailmaa

Martinistiopintojen myötä Elämän puu ja neljä kabbalistista maailma tulevat tutuiksi martinisteille.

Kontemplaation avulla voidaan saavuttaa yhteys arkkityyppien maailmaan ja ymmärtää kosmisten lakien toimintaa.

Luomisen maailman avaimena toimii meditaatio yksin ja yhdessä. Tällä tasolla tapahtuu luominen.

Muodostamisen maailmassa luodut ideat saavat muotonsa muun muassa rituaalien ja rukouksien avulla.

Lopuksi luotuja suunnitelmia ja saatuja oivalluksia ilmennetään toiminnan maailmassa, arjen elämässä ja kanssakäymisessä ihmisten kanssa.

Universaali kuvaelma

Martinez de Pasquallyn teoksessa Treatise on Reintegration of Beings in the their First State, Virtue and Divine Spiritual Power vuodelta 1773 on selitetty Universaali kuvaelma, joka on yksi avain Martinisti-symboliikan ymmärtämiseen.

Universaali kuvaelma edustaa symbolisella tavalla näkyviä ja näkymättömiä maailmoja ja siteitä, jotka yhdistävät niitä. Louis-Claude de Saint-Martinin laati Universaalista kuvaelmasta ensimmäisen kuvallisen version kirjoittaessaan muistiin Pasquallyn teoksen. Universaalia kuvaelmaa voidaan pitää karttana jälleenyhdistymiseen, jonka avulla ihmisten on mahdollista palautua yhteyteen ihmisen alkuperäisen Jumalallisen olemuspuolen kanssa, joka meillä oli ennen lankeemusta Eedenin puutarhassa. Universaali kuvaelma on osa jälleennyhdistymistä koskevaa doktriinia, jonka Saint-Martin säilytti hänen hylättyä Pasquallyn teurgiset käytännöt ja luotua Martinismista, sisäisen, sydämen tien.

Stacks Image 203