AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Noviisiasteet

 

Johdattavat luennot (MANDAMUS)

Opintokirjeet selvittävät jo alusta alkaen merkittäviä käsitteitä, joilla on myös käytännön merkitystä.
Eräs ensimmäisistä aiheita on ihmisen kaksinainen eli duaali luonne.

Ihmisellä on viiden fyysisen aistin lisäksi myös psyykkinen aisti. Näiden johdattelevien opintojen harjoitusten tarkoitus on herättää ja kehittää psyykkisiä kykyjä. Nämä harjoitukset antavat sinulle mahdollisuuden itse todeta, miten periaatteet toimivat.

 

ENSIMMÄINEN ATRIUM

Ensimmäisissä opintokirjeissä opit tietoisuuden perusperiaatteita. Ensimmäisen atriumasteen opinnot menevät pitemmälle ja kuvaavat, miten tietoisuus toimii aineessa.  Edelleen selvitellään aineen rakennetta ja sen värähtelevää luonnetta.  Opit myös, miten luovat ajatukset vaikuttavat fyysiseen maailmaan.  Tätä havainnollistetaan keskittymis- ja visualisointiharjoituksin.

 

TOINEN ATRIUM

Toisessa atriumissa syvennetään aihetta mielen ja aineen välisestä yhteydestä. Opintokirjeet kuvaavat sitä, miten mielemme vaikuttaa ruumiiseemme. Opit, miten ajatuksesi vaikuttavat terveyteesi.
Opit oikean hengityksen merkityksen. Tässä asteessa kerrotaan myös ruusuristifilosofien
ikivanhoista parantamistekniikoista.

 

KOLMAS ATRIUM

Kolmannen atriumin opintokirjeet ulottuvat fyysisten ja psyykkisten rajojemme ulkopuolelle ja käsittelevät henkistä puoltamme mystikon näkökulmalta. Sitä mukaa kun pääset sopusointuun
oman sisäisen viisautesi kanssa, tulet vastaanottavaisemmaksi esim. intuitiolle ja inspiraatiolle.