AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Ruusuristi – Veljeskunta – Henkinen kasvu – 
Elämän hallinta – Valaistuminen

 

Ruusuristi

Risti eri muodoissaan on hyvin vanha symboli, vanhempi kuin kirjoitettu historia. Se saattaa olla ensimmäinen ihmisen käyttöön ottama symboli. AMORCilaisille risti on ihmisen symboli fyysisine ja henkisine olemuspuolineen. Ruusu ristin keskellä on kohti kristustietoisuutta kehittyvä tietoisuutemme. Kehittyäksemme tarvitsemme fyysisen ympäristömme ja kehomme. Me jokainen olemme Ruusuristi.
 

Veljeskunta

Ruusuristin veljeskunta on avoin kaikille miehille ja naisille jotka haluavat syvempää tietoa elämästä ja ihmisenä olemisesta. Veljeskuntana meillä ei ole asemaan tai arvoon perustuvia auktoriteetteja. Korkein päämäärämme on totuus. Joku saattaa ilmaista sen sanalla valaistuminen. Veljeskuntana toimimisen perinne tulee kaukaa historiasta. Jaloimpien veljeskuntien tunnusmerkkeinä on aina ollut oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, heikompiosaisten auttaminen ja puolustaminen sekä pyrkimys korkeimpaan hyvään.

 

Henkinen kasvu

Henkinen kasvu on hidas tapahtuma. Se on lukemattomien inkarnoitumisten aikana tapahtuva oppimisprosessi. Olemme unohtaneet alkuperämme. Olemme henkisiä olentoja joilla on fyysinen keho. Olemme valon lapsia ja se meidän tulisi muistaa ja tunnistaa jälleen unohtamamme valo sisimmässämme. Me ihmiset olemme aina etsineet yhteyttä tähän valoon. Aina on ollut pieni vihittyjen joukko huolehtimassa tämän tiedon säilymisestä todellisten etsijöiden saatavilla. Ruusuristin Veljeskunta AMORC on osaltaan vaalinut ja säilyttänyt tätä ikiaikaista tietoa ja jakaa sitä tänäkin päivänä kaikille vilpittömille etsijöille.
 

Elämän hallinta

Peruste sille, että yksilö voi hallita elämäänsä on siinä, että Ruusuristiläisen käsityksen mukaan sattumaa ei ole. Kaikella on syynsä. Asiat eivät tapahdu sattumanvaraisesti. Kun tunnemme elämää hallitsevat ikuiset muuttumattomat lait, voimme toimia niiden mukaisesti. Todelliset filosofit ja mystikot suhtautuvat elämään tyynesti, sillä he tuntevat nämä lainalaisuudet ja ovat oman elämänsä mestareita. Ulkopuolisista saattaa näyttää, että he ovat erityisen onnekkaita ja vaikeudet näyttävät väistävän heitä. Kuitenkin he vain toimivat niin, että seuraukset heidän ajatuksistaan ja toimistaan eivät voi olla muuta kuin positiivisia ja rakentavia. Me kutsumme sitä Ruusuristiläiseksi elämäntavaksi. Opinnoillamme on selkeä päämäärä. Tavoitteemme on tulla oman elämämme mestareiksi. Tämä on myös ainoa keino auttaa koko ihmiskuntaa. Muutos alkaa yksilöistä, siis meistä itsestämme.


Valaistuminen

Henkisellä polulla kulkevat yksilöt etsivät usein valaistumista. Monesti he etsivät miettimättä, mitä sana ”Valaistuminen” tarkoittaa. Valaistumista etsitään erilaisista liikkeistä ja lahkoista. Sitä etsitään mestareitten ja gurujen luota. Usein tuloksetta. Tämä johtuu siitä, että kyseessä oleva asia onkin ihmisessä sisällä. Sitä ei voi löytää ulkoa. Kysymyksessä on kehitysprosessi. Ymmärryksen myötä kasvaa viisaus ja viisauden myötä ihminen alkaa keskittyä olennaiseen. Kytkentä ikuiseen elämän lähteeseen alkaa hiljalleen toimia tietoisella tasolla ja asteittainen valaistuminen on tosiasia vilpittömän etsijän kohdalla. Tässä kehityksessä on jo vuosisatojen ajan ollut auttamassa Ruusuristiläinen viisausperinne, josta AMORC huolehtii tässä ajassa ja jota se jakaa nykyajan miehille ja naisille ympäri maailman.