AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

 Ruusuristiläinen humanismi ja henkinen ekologia


Filosofiansa mukaisesti ruusuristiläiset työskentelevät tullakseen valaistuneiksi humanisteiksi.
Tämän takia me pyrimme:

 • pitämään koko ihmiskuntaa yhtenä ja samana sieluperheenä,  jolla on
  yhteinen alku ja päämäärä
 • kasvattamaan hyvää tahtoa kaikkien yksilöiden välillä heidän rodustaan,
  etnisestä taustataan, kansallisuudestaan, sosiaaliluokastaan, uskonnostaan tai
  mistään muusta erottavasta tekijästä riippumatta
 • ylläpitämään toimintoja ja projekteja,  jotka tuovat ihmisiä yhteen ja
  tuottavat heille solidaarisuutta
 • asettamaan yleisen edun yksilön edun edelle  ja työskentelemään yhteisen
  hyvän puolesta
 • varmistamaan niin pitkälle kuin mahdollista, että politiikka, talous, teknologia,
  tiede ja yleensä kaikki yhteisön toiminnot ovat ihmiskunnan hyväksi
 • pitämään velvollisuuksiamme muita ihmisiä kohtaan yhtä tärkeinä kuin
  itse olemme vaatimassa laillisia oikeuksia itsellemme
 • ettemme nauti herjauksista, ilkeistä juoruista tai negatiivisesta kritiikistä
 • tekemään toisten onnellisuudesta oman onnellisuutemme olennaisen osan
 • ylläpitämään ajatusta, että jokainen yksittäinen ihminen voi ylittää itsensä ja
  heijastaa parasta itsestään suhteessa muihin
 • työskentelemään henkilökohtaisen kehittymisen puolesta,  jotta voisimme 
  olla toisille hyvä kumppani ja edistää yhteisön kehittymistä

 
Tämän 21. vuosisadan ja 3. vuosituhannen alkaessa, aikana, jolloin planeettamme ja sen
seurauksena ihmiskunnan elossa pysyminen on vakavasti uhattuna, uskomme, että on syytä
julistaa henkisen ekologian sanomaa tämän vetoomuksen kautta:

 • Muistakaamme, että planeetta, jossa elämme on ollut olemassa enemmän kuin neljä biljoonaa
  vuotta ja ihmiskunta tietojemme mukaan ilmaantui tänne noin kolme miljoonaa vuotta sitten
  ja on saanut Maan vaaran alaiseksi vähemmän kuin sadan vuoden aikana.
 • Muistakaamme, että meret ja valtameret peittävät kaksi kolmasosaa planeetastamme ja että
  oma kehomme sisältää 70% vettä, jota ilman emme voi elää.
 • Muistakaamme, että metsät ovat planeettamme keuhkot, sillä ne tuottavat hengittämäämme happea
  ja ilman metsiä ei olisi ilmakehää eikä myöskään elämää.
 • Muistakaamme, että eläimiä eli planeetallamme miljoonia vuosia ennen ihmisten ilmaantumista ja
  että ihmiskunnan elossa säilyminen on riippuvaista näistä älykkäistä ja tuntevista olennoista.
 • Muistakaamme, että kaikki luontokunnat ovat riippuvaisia toisistaan ja niiden välillä ei ole
  mitään tilaa tai rajaa,  ja jokaisella niistä eri tasoillaan ja eri muodoissaan on tietoisuus.
 • Musitakaamme, että maapalloa ympäröi elektromagneettinen aura,  joka on tulosta sen omista
  luonnollisista energioista ja tämä aura yhdessä ilmakehän kanssa vastaa elämästä.
 • Muistakaamme, että planeettamme olemassaolo ei ole minkään sattuman tai ajan ja
  paikan muutoksen tulosta, vaan se on Jumalaksi nimittämämme Universaalin Älyn
  toteuttamaa suunnitelmaa.
 • Muistakaamme, että Maa ei ole vain pelkästään planeetta, joka sallii ihmisten olevan olemassa,
  vaan se on myös ympäristö, jossa sielut inkarnoituvat edetäkseen henkisen evoluution tiellä
  aina sen loppuun saakka.
 • Muistakaamme, että planeettamme on luomisen mestariteos, että vaikka se ei ole laatuaan ainut
  universumissa, se on siitä huolimatta harvinainen,  ja ihmiskunnalle on suuri etuoikeus voida elää täällä.
 • Muistakaamme, että Maa ei kuulu meille ja voimme olla täällä elääksemme elinaikamme ja edustaa 
  kalleinta perintöä, jonka siirrämme tuleville sukupolville.
 • Muistakaamme, että meillä ei ole mitään oikeutta planeettaamme.  On vain yksinkertaisesti 
  velvollisuus kunnioittaa, säilyttää ja suojella sitä.  Yhdellä sanalla, rakastaa sitä.
 • Muistakaamme tämä ja muistuttakaamme siitä myös lapsiamme ja
  olkoon tunnuslauseemme seuraava:
  ' Terra humanitasque una sunt '. ( ' Maa ja ihmiskunta ovat yhtä '.)

  Yllä oleva teksti on ote 'Vetoomuksesta henkisen ekologian puolesta', jonka Imperaattorimme esitti
  v. 2012 Brasilian senaatille veljeskuntamme puolesta  ja joka löytyy kokonaisuudessaan, omana osionaan, hakupalkista.